Hva er nettleie?

Nettleie er en ekstrautgift som alle som bruker strøm har. Den er regulert av staten, og det er meningen at den skal dekke vedlikeholdet som netteier må ta på seg i neste årets periode. I fremtiden vil denne regningen bli integrert i den vanlige strømregningen. Reguleringen vil likevel fortsette. Om kostnadene for vedlikehold viste seg å være mindre enn det som er blitt betalt inn, vil du fortsatt få igjen disse pengene som senket nettleie i de påfølgende årene.